ผลงานของเรา

บิ้วอิน คอนโดเชียงใหม่ unit 1-6+บิ้วอิน คอนโดเชียงใหม่ unit 1-5+Gent Decor

บิ้วอิน “คอนโดเชียงใหม่”

บิ้วอิน “คอนโดเชียงใหม่ 4 unit” Gent Decor ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและผลิตบิ้วอินคอนโดเชียงใหม่ 4 unit

บิ้วอิน รูปงานซุ้มประตู-7-+Gent Decor

บิ้วอิน “งานซุ้มประตู”

บิ้วอิน “งานซุ้มประตู” Gent Decor ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและผลิตบิ้วอิน”งานซุ้มประตู”

บิ้วอิน งานมินิมาร์ท-2-Gent Decor

บิ้วอิน “งานมินิมาร์ท”

บิ้วอิน “งานมินิมาร์ท” Gent Decor ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและผลิตบิ้วอิน “งานมินิมาร์ท”

บิ้วอิน คอนโดเชียงใหม่ unit 1-3+Gent Decor

บิ้วอิน “คอนโดเชียงใหม่ unit 1”

บิ้วอิน “คอนโดเชียงใหม่  unit 1” Gent Decor ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและผลิตบิ้วอินคอนโดเชียงใหม่ 4 unit

gent-decor1-Gent Decor รับ ออกแบบตกแต่ง ภายใน รับผลิตบิ้วอิน ภูเก็ต

งานโครงการ "รีไลฟ์"

Gent Decor ได้รับผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ โดยเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 1 เดือน โดยโครงการมีทั้งหมด 15 ห้องพัก งบประมาณ 9,000,000 บาท

surin-beach-Gent Decor รับ ออกแบบตกแต่ง ภายใน รับผลิตบิ้วอิน ภูเก็ต

งานโครงการ "Ocean Sands หาดสุรินทร์"

งานโครงการ “Ocean Sands หาดสุรินทร์” เป็นโครงการชนาด 100 ห้องพัก โดยบริษัท Gent Decor ได้รับมอบหมายให้จัดทำเฟอร์นิเจอร์ตามห้องพัก ตามแบบที่ทางโครงการให้มา โดยเฟอร์นิเจอร์ที่เราได้รับมอบหมายให้ทำประกอบด้วย โต๊ะ, ตู้เสื้อผ้าแบบกระจก, เตียง

builtin-Gent Decor รับ ออกแบบตกแต่ง ภายใน รับผลิตบิ้วอิน ภูเก็ต

บ้านลูกค้า "เชิงทะเล"

บ้านลูกค้า “เชิงทะเล” ทาง Gent Decor ได้รับมอบหมายให้จัดทำบิ้วอินภายในบ้านทุกจุด โดยงบประมาณการสร้างลูกค้าเป็นคนกำหนดให้

customer2-Gent Decor รับ ออกแบบตกแต่ง ภายใน รับผลิตบิ้วอิน ภูเก็ต

บ้านลูกค้า "คุณหนึ่ง"

บ้านลูกค้า “คุณหนึ่ง” ทาง Gent Decor ได้รับมอบหมายให้จัดทำบิ้วอินภายในบ้านทุกจุด โดยงบประมาณการสร้างลูกค้าเป็นคนกำหนดให้

kitchen-Gent Decor รับ ออกแบบตกแต่ง ภายใน รับผลิตบิ้วอิน ภูเก็ต

งานครัว

งานบิ้วอินของครัวของลูกค้า โดยเป็นลูกค้าปลีก โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบ วัสดุที่ต้องการกับทาง Gent Decor และระบุงบประมาณที่ต้องการได้

บิ้วอิน “HEADSTART INTERNATIONAL SCHOOL – Phuket”

งาน HEADSTART INTERNATIONAL SCHOOL – Phuket โดยเป็นลูกค้าปลีก โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบ วัสดุที่ต้องการกับทาง Gent Decor และระบุงบประมาณที่ต้องการได้

บิ้วอิน “THE PAVILION RESORT & SPA - PHUKET”

งาน THE PAVILION RESORT & SPA – PHUKET โดยเป็นลูกค้าปลีก โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบ วัสดุที่ต้องการกับทาง Gent Decor และระบุงบประมาณที่ต้องการได้

บิ้วอิน “ZEN SPACE – KAMALA, PHUKET”

งาน ZEN SPACE – KAMALA, PHUKET โดยเป็นลูกค้าปลีก โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบ วัสดุที่ต้องการกับทาง Gent Decor และระบุงบประมาณที่ต้องการได้

บิ้วอิน “SATURDAYS CONDOMINIUM - PHUKET”

งาน SATURDAYS CONDOMINIUM – PHUKET โดยเป็นลูกค้าปลีก โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบ วัสดุที่ต้องการกับทาง Gent Decor และระบุงบประมาณที่ต้องการได้

บิ้วอิน “THE CONNECT CONDOMINIUM – PHUKET”

งาน THE CONNECT CONDOMINIUM – PHUKET โดยเป็นลูกค้าปลีก โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบ วัสดุที่ต้องการกับทาง Gent Decor และระบุงบประมาณที่ต้องการได้

บิ้วอิน “VILLA MEDICA – PHUKET”

งาน VILLA MEDICA – PHUKET โดยเป็นลูกค้าปลีก โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบ วัสดุที่ต้องการกับทาง Gent Decor และระบุงบประมาณที่ต้องการได้

บิ้วอิน “AREECA POOL VILLA THALANG – PHUKET”

งาน AREECA POOL VILLA  THALANG – PHUKET โดยเป็นลูกค้าปลีก โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบ วัสดุที่ต้องการกับทาง Gent Decor และระบุงบประมาณที่ต้องการได้

บิ้วอิน “OCEANA RESORT & SPA PHUKET”

งาน OCEANA  RESORT & SPA PHUKET โดยเป็นลูกค้าปลีก โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบ วัสดุที่ต้องการกับทาง Gent Decor และระบุงบประมาณที่ต้องการได้

บิ้วอิน “HAPPY KIDS CLUB PHUKET”

งาน HAPPY KIDS CLUB PHUKET โดยเป็นลูกค้าปลีก โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบ วัสดุที่ต้องการกับทาง Gent Decor และระบุงบประมาณที่ต้องการได้

บิ้วอิน “PALMYRAH SURIN - PHUKET”

งาน PALMYRAH SURIN – PHUKET โดยเป็นลูกค้าปลีก โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบ วัสดุที่ต้องการกับทาง Gent Decor และระบุงบประมาณที่ต้องการได้

บิ้วอิน “N9 VIP GREAT HILL - PHUKET”

งาน N9 VIP GREAT HILL – PHUKET โดยเป็นลูกค้าปลีก โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบ วัสดุที่ต้องการกับทาง Gent Decor และระบุงบประมาณที่ต้องการได้

บิ้วอิน “LOBBY VIP GREAT HILL”

งาน LOBBY  VIP GREAT HILL โดยเป็นลูกค้าปลีก โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบ วัสดุที่ต้องการกับทาง Gent Decor และระบุงบประมาณที่ต้องการได้

บิ้วอิน “MAIL BOX VIP GREAT HILL A”

งาน MAIL BOX VIP GREAT HILL A โดยเป็นลูกค้าปลีก โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบ วัสดุที่ต้องการกับทาง Gent Decor และระบุงบประมาณที่ต้องการได้

บิ้วอิน “ALISA POOL VILLA”

งาน ALISA POOL VILLA โดยเป็นลูกค้าปลีก โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบ วัสดุที่ต้องการกับทาง Gent Decor และระบุงบประมาณที่ต้องการได้