ผลงานของเรา

บิ้วอิน คอนโดเชียงใหม่ unit 1-6+บิ้วอิน คอนโดเชียงใหม่ unit 1-5+Gent Decor

บิ้วอิน “คอนโดเชียงใหม่”

บิ้วอิน “คอนโดเชียงใหม่ 4 unit” Gent Decor ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและผลิตบิ้วอินคอนโดเชียงใหม่ 4 unit

บิ้วอิน รูปงานซุ้มประตู-7-+Gent Decor

บิ้วอิน “งานซุ้มประตู”

บิ้วอิน “งานซุ้มประตู” Gent Decor ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและผลิตบิ้วอิน”งานซุ้มประตู”

บิ้วอิน งานมินิมาร์ท-2-Gent Decor

บิ้วอิน “งานมินิมาร์ท”

บิ้วอิน “งานมินิมาร์ท” Gent Decor ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและผลิตบิ้วอิน “งานมินิมาร์ท”

บิ้วอิน คอนโดเชียงใหม่ unit 1-3+Gent Decor

บิ้วอิน “คอนโดเชียงใหม่ unit 1”

บิ้วอิน “คอนโดเชียงใหม่  unit 1” Gent Decor ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและผลิตบิ้วอินคอนโดเชียงใหม่ 4 unit

gent-decor1-Gent Decor รับ ออกแบบตกแต่ง ภายใน รับผลิตบิ้วอิน ภูเก็ต

งานโครงการ "รีไลฟ์"

Gent Decor ได้รับผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ โดยเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 1 เดือน โดยโครงการมีทั้งหมด 15 ห้องพัก งบประมาณ 9,000,000 บาท

surin-beach-Gent Decor รับ ออกแบบตกแต่ง ภายใน รับผลิตบิ้วอิน ภูเก็ต

งานโครงการ "Ocean Sands หาดสุรินทร์"

งานโครงการ “Ocean Sands หาดสุรินทร์” เป็นโครงการชนาด 100 ห้องพัก โดยบริษัท Gent Decor ได้รับมอบหมายให้จัดทำเฟอร์นิเจอร์ตามห้องพัก ตามแบบที่ทางโครงการให้มา โดยเฟอร์นิเจอร์ที่เราได้รับมอบหมายให้ทำประกอบด้วย โต๊ะ, ตู้เสื้อผ้าแบบกระจก, เตียง

builtin-Gent Decor รับ ออกแบบตกแต่ง ภายใน รับผลิตบิ้วอิน ภูเก็ต

บ้านลูกค้า "เชิงทะเล"

บ้านลูกค้า “เชิงทะเล” ทาง Gent Decor ได้รับมอบหมายให้จัดทำบิ้วอินภายในบ้านทุกจุด โดยงบประมาณการสร้างลูกค้าเป็นคนกำหนดให้

customer2-Gent Decor รับ ออกแบบตกแต่ง ภายใน รับผลิตบิ้วอิน ภูเก็ต

บ้านลูกค้า "คุณหนึ่ง"

บ้านลูกค้า “คุณหนึ่ง” ทาง Gent Decor ได้รับมอบหมายให้จัดทำบิ้วอินภายในบ้านทุกจุด โดยงบประมาณการสร้างลูกค้าเป็นคนกำหนดให้

kitchen-Gent Decor รับ ออกแบบตกแต่ง ภายใน รับผลิตบิ้วอิน ภูเก็ต

งานครัว

งานบิ้วอินของครัวของลูกค้า โดยเป็นลูกค้าปลีก โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบ วัสดุที่ต้องการกับทาง Gent Decor และระบุงบประมาณที่ต้องการได้