ลักษณะของโครงการ

โครงการขนาด 10 ห้อง โดยแต่ละชิ้นงานจะเป็นไม้…….โครงการขนาด 10 ห้อง โดยแต่ละชิ้นงานจะเป็นไม้…….โครงการขนาด 10 ห้อง โดยแต่ละชิ้นงานจะเป็นไม้…….โครงการขนาด 10 ห้อง โดยแต่ละชิ้นงานจะเป็นไม้…….โครงการขนาด 10 ห้อง โดยแต่ละชิ้นงานจะเป็นไม้…….โครงการขนาด 10 ห้อง โดยแต่ละชิ้นงานจะเป็นไม้…….

งานที่รับผิดชอบ

  • ผลิตเฟอร์นิเจอร์ บิ้วอินตามแบบ
  • ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก

ดูโครงการอื่นๆ ->