ลักษณะของโครงการ

บิ้วอิน “งานซุ้มประตู” Gent Decor ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและผลิตบิ้วอิน”งานซุ้มประตู”

งานที่รับผิดชอบ

  • ผลิตเฟอร์นิเจอร์ บิ้วอินตามแบบ
  • ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินงานซุ้มประตู