ลักษณะของโครงการ

บิ้วอิน “คอนโดเชียงใหม่  unit 1” Gent Decor ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและผลิตบิ้วอินคอนโดเชียงใหม่ 4 unit

งานที่รับผิดชอบ

  • ผลิตเฟอร์นิเจอร์ บิ้วอินตามแบบ
  • ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินคอนโด