ลักษณะของโครงการ

บิ้วอิน “งานมินิมาร์ท” Gent Decor ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและผลิตบิ้วอิน “งานมินิมาร์ท”

งานที่รับผิดชอบ

  • ผลิตเฟอร์นิเจอร์ บิ้วอินตามแบบ
  • ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน “งานมินิมาร์ท”